محسن عامری

بیان شفاهی داستان 2 پیام نور

3. Old Man at the Bridge

5. The Story of an Hour

7. Misery

10. War

11. After Twenty Years

12. The Doll's House

14. An Old Man

17. The Tell-Tale Heart

18. The Bet

19. The Luck

 

سلام دوستان

کارهای کلاسی

الف. برای هر داستان خلاصه ای در چند سطر- کمتر از ده خط نباشد بنویسید. می تواند این شرح شامل نظر شما- مشخص کردن شخصیت ها - فضای داستان- و غیره باشد

ب. دو نفر از از این داستان نویس ها انتخاب کنید و در حد دسترسی خود مطلبی بنویسیدو در پایان هر داستان سخنی درباره آنها آمده که میتواند مفید باشد

ج. تاریخ امتحان ۲۲-۸ و ۲۹-۸ ساعت ۲/۳۰

د. برای امتحان هر ده داستان را آماده باشید- خلاصه- کلمه های هر داستان و دو داستان نویس انتخابی شما مورد پرسش هستند.

ه. حضور برای کلاس شفاهی الزامی است.

لبخند فراموش نشه

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:14  توسط محسن عامری   |